Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh khuya” (Hồ Chí Minh) … trong Đề thi cuối học ki 1 lớp 7 môn Văn trường THCS Nguyễn Bá Ngọc

Đề bài 

Phần 1: (4 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lờ câu hỏi:

“Cốm là thức quà đặc biệt riêng của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam. Ai nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà siêu tết? Không có gì hợp hơn với sự vương vít của tơ hồng, thức quà trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi Hồng cốm tốt đôi… Và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp hơn nữa: màu xanh tươi của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền …”

- Quảng cáo -

Câu 1: Nêu xuất xứ và thể loại của văn bản chứa đoạn trích trên?

Câu 2: Chỉ ra và nêu giá trị biểu đạt của nét nghệ thuật tiêu biểu trong câu văn sau:”… Và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp hơn nữa: màu xanh tươi của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già”

Câu 3: Theo em, ngày nay chúng ta có nên giữ gìn những món quà như cốm không? Vì sao?

Phần 2 (6 điểm)

Câu 1: Thế nào là thành ngữ? Đặt 1 câu có thành ngữ (gạch chân dưới thành ngữ đó).

Câu 2: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh khuya”(Hồ Chí Minh)