[Tài liệu Toán 11] Các bài toán vận dụng cao dãy số hay nhất

Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ tài liệu Toán 11. Đây là một trong những bộ tài liệu về các bài toán vận dụng cao dãy số.

Bộ tài liệu chuyên đề CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ do các tác giả Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Nhật Linh (thành viên trong nhóm Chinh Phục Olympic Toán) sưu tầm và biên soạn.

Trong đó bộ tài liệu gồm 85 được tuyển tập hơn 100 bài toán vận dụng cao dãy số có đáp án và lời giải chi tiết với nhiều dạng toán khác nhau. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ tài liệu chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn một số bài toán trong tài liệu các bài toán vận dụng cao dãy số

Cho dãy số (un) có số hạng đầu tiên u1 ≠ 1 thỏa mãn đẳng thức sau: (log_2 5u1)^2 + (log_2 7u1)^2 = (log_2 5)^2 + (log_2 7)^2 và un+1 = 7un với mọi n ≥ 1. Giá trị nhỏ nhất của n để un ≥ 1111111 bằng?
A. 11. B. 8. C. 9. D. 10.

Tam giác mà ba đỉnh của nó là ba trung điểm ba cạnh của tam giác ABC được gọi là tam giác trung bình của tam giác ABC.Ta xây dựng dãy các tam giác A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3 … sao cho A1B1C1 là một tam giác đều cạnh bằng 3 và với mỗi số nguyên dương n ≥ 2, tam giác AnBnCn là tam giác trung bình của tam giác An-1Bn-1Cn-1. Với mỗi số nguyên dương n, kí hiệu Sn tương ứng là diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác AnBnCn. Tính tổng S = S1 + S2 + … + Sn + …?

Gọi q là công bội của một cấp số nhân, biết tổng ba số hạng đầu bằng 16 4/9, đồng thời theo thứ tự,  chúng là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng. Hỏi q thuộc khoảng nào sau đây?

Xem thêm: 18 Đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 3 – Quan hệ vuông góc lớp 11

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan