18 Đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 3 – Quan hệ vuông góc lớp 11

Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ tài liệu gồm 32 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương. Đây là một trong những bộ tài liệu tuyển chọn 18 đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 3. Trong đó nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vec-tơ trong không gian, quan hệ vuông góc.

Với các đề trong bộ tài liệu này được biên soạn theo cùng một cấu trúc: 10 câu trắc nghiệm khách quan kết hợp với 2 câu tự luận theo tỉ lệ điểm 50:50. Qua đó các bạn có thể sử dụng tài liệu này với mục đích để ôn tập chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra một tiết Hình học 11 chương 3. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ tài liệu và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn tài liệu 18 đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 3

Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau và điểm M. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Có duy nhất một mặt phẳng qua M và vuông góc với (P).
  • B. Có vô số mặt phẳng qua M vuông góc với (P) và vuông góc với (Q).
  • C. Có duy nhất một mặt phẳng qua M vuông góc với (P) và vuông góc với (Q).
  • Có vô số mặt phẳng qua M vuông góc với (P) và vuông góc với (Q).

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

  • A. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.
  • B. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song với c (hoặc b trùng với c).
  • C. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.
  • D. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c.

Xem thêm: 100 câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11 Chương 3: Vectơ trong không gian – có đáp án

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan