Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn 6: Điền các tính từ chỉ màu trắng sau đây vào chỗ trống trong đoạn thơ sau sao cho hợp nghĩa (trắng phau, trắng hồng, trắng xóa, trắng bệch).

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới:

        Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông”.

1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?

A. Cô Tô

B. Động Phong Nha

C. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

D. Lao xao

2.: Tác giả đoạn văn trên là ai?

A. Thép Mới             C. Đoàn Giỏi

B. Võ Quảng            D. Nguyễn Tuân

3.: Trong đoạn: “Tròn trĩnh phúc hậu … nước biển ửng hồng” có bao nhiêu từ láy ?

A. Một từ                B. Ba từ

C. Hai từ                 D. Bốn từ

4. Văn bản nào sau đây là văn bản nhật dụng?

A. Cây tre Việt Nam

B. Lòng yêu nước

C. Động Phong Nha

D. Lao xao

5. Điền các tính từ chỉ màu trắng sau đây vào chỗ trống trong đoạn thơ sau sao cho hợp nghĩa (trắng phau, trắng hồng, trắng xóa, trắng bệch).

Tuyết rơi ……. một màu.

Vườn chim chiều xế ……. cánh cò.

Da ……. người ốm o.

Bé khỏe đôi má non tơ …….

6. Nối một vế trong tập hợp 1 với một vế phù hợp trong tập2

sao cho tên tác phẩm đúng với tên tác giả.

Tập hợp 1

Tập hợp 2

1. Cô Tô

A. Ê-ren-bua

2. Lao xao

B. Thép Mới

3.Lòng yêu nước

C. Nguyễn Tuân

4. Cây tre Việt Nam

D. Duy Khán

E. Trần Đăng Khoa

II. TỰ LUẬN (6đ)

Em có dịp quan sát cảnh hoàng hôn ở quê em. Hãy tả lại cảnh đó.


I. TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

Đáp án

A

D

D

C

5.

Tuyết rơi trắng xóa  một màu.

Vườn chim chiều xế trắng phau cánh cò.

Da trắng bệch người ốm o.

Bé khỏe đôi má non tơ trắng hồng.

6.

1  – C; 2 – D; 3 – A; 4 – B

II. TỰ LUẬN

* Mở bài

Giới thiệu cảnh hoàng hôn ở quê hương khiến mình nhớ mãi.

* Thân bài

a. Khi mặt trời sắp lặn:

– Mặt trời gác núi phía tây, ráng chiều rực rỡ, ánh rẻ quạt chiếu hắt lên bầu trời…

– Trên cánh đồng, người làm đồng thu xếp dụng cụ rủ nhau ra về.

– Âm thanh, tiếng gọi nhau.

b. Khi mặt trời lặn:

– Mặt trời lặn xuống núi…

– Cảnh vật mờ dần.

– Trong thôn điện bật sáng …

*Kết bài:

– Cảm nhận về cảnh.

– Nhớ mãi cảnh đó.