Xin chào các em! Hôm nay, Dapandethi xin được giới thiệu tới các em một bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán của phòng GD&ĐT Vĩnh Tường. Năm học 2017-2018 mới nhất hiện nay với 2 phân câu hỏi là trắc nghiệm và tự luận. Bộ đề thi với thời gian làm bài là 90 phú không kể thời gian giao đề.

Và sau đây là bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường có đáp án chi tiết kèm theo giúp các em có thể tự so sánh. Cũng như đối chiếu với kết quả của mình, cũng như giúp các em có thể ôn tập và chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 8 môn Toán. Và sau đây xin mời các em cùng tham khảo bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán mới nhất của phòng GD&ĐT Vĩnh Tường.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán - Vĩnh Tường

PHÒNG GD&ĐT 

VĨNH TƯỜNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Toán – Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Phép nhân 5x ( 3x2 – 4x + 2) được kết quả là:

Câu 2. Thực hiện phép chia (x2 + 2017x) : (x + 2017) ta được kết quả là:

A. x B. 2x C. 2 D. 2 + x

Câu 3. Chọn câu phát biểu sai?

A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

B. Hình vuông là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng.

C. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

D. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

Câu 4. Nếu tăng độ dài cạnh của một hình vuông lên 3 lần thì diện tích hình vuông đó tăng lên mấy lần?

A. 3 lần B.  6 lần C.  9 lần D. 12 lần

II . Phần tự luận (8 điểm):

Câu 5.

a) Tính giá trị của biểu thức B = x2 + 2x + 1 + y2 – 4y + 4 tại x = 99 và y = 102.

b) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2x2 – 2y2 + 16x + 32

c) Tìm x biết: x2 – 3x + 2x – 6 = 0

Câu 6.

Câu 7.

Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm M bất kì. Gọi D, E lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ M xuống các cạnh AB và AC.

a) Tứ giác ADME là hình gì? vì sao?

b) Điểm M ở vị trí nào trên cạnh BC để tứ giác ADME là hình vuông?

c) Gọi I là trung điểm đoạn thẳng BM và K là trung điểm đoạn thẳng CM và tứ giác DEKI là hình bình hành. Chứng minh rằng DE là đường trung bình tam giác ABC.

Câu 8.

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = x4 + x2 – 6x + 9

b) Chứng minh rằng n+ 11n + 39 không chia hết cho 49 với mọi số tự nhiên n.

---------------HẾT-----------------

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lơp 8 môn Toán THCS Vân Hội

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán  - Vĩnh Tường

I. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu 1 2 3 4
Đáp án C A D C
Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0,5

II. Phần tự luận: (8,0 điểm)

Hi vọng với bộ đề thi và đáp án kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Toán này sẽ giúp các em ôn tập. Cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 8 môn Toán sắp tới của mình đạt kết quả cao nhất.