Phòng Giáo dục và đào tạo Châu thành – trường THCS Biên Giới tổ chức thi học kì 1 môn Toán lớp 6, đề thi có đáp án chi tiết mời các em tham khảo.

PHÒNG GD &  CHÂU THÀNH

TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I –  MÔN TOÁN LỚP 6

(Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1: (1 điểm) Viết công thức tổng quát nhân hai lũy thừa cùng cơ số (với số mũ tự nhiên)?

Áp dụng tính: 34 . 3 =

Câu 2: (1điểm) Điền chữ số vào dấu * để số https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-25_170538.png  chia hết cho 2; 3; 5;9 ?

Câu 3: (1 điểm)

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần 5; -15; 8; 3; -1; 0

b) Tìm số đối của các số -7, -5, 0, ;2015

Câu 4: (1,5 điểm)

a) Cho tập A={8;10}, điền ký hiệu ∈; ∉; ⊂; = vào ô vuông:

b) Đọc các số La Mã sau: XV; XXVIII

Câu 5:(1điểm) Thực hiện phép tính :

a/ 31.65 +31.35 -500

b/ 120 : {300: [130-(2.52-22.5)] }

Câu 6: (1 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:

a) 3x  -10 =  26

b) 2.(x-7) + 80 = 100

Câu 7:(1,5 điểm): Số học sinh lớp 6 của một trường khi xếp hàng 8 , hàng 10 , hàng 15 thì vừa đủ và  không thừa một học sinh nào .Tìm số học sinh lớp 6 của trường đó biết số học sinh trong khoảng 100 đến 150

Câu 8:(2 điểm): Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OA = 3cm ; OB = 6cm

a/ Vẽ hình

b/ Trong 3 điểm O ; A ;B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ? Vì sao?

c/ So sánh OA và AB

d/ Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ?

……………………….HẾT…………………………………

HƯỚNG DẨN CHẤM ĐÁP ÁN