Xin chào các em! Hôm nay, Dapandethi.vn xin được giới thiệu tới các em một bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán mới nhất. Của phòng GD&ĐT Đức Phổ có đáp án chi tiết. Bộ đề thi gồm 2 phần câu hỏi lý thuyết và bài tập. Với thời gian làm bài là 90 phút. Và sau đây là nội dung của bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán có đáp án chi tiết của Phòng GD&ĐT Đức Phổ mời các em xem tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán - Đức Phổ

Phòng GD&ĐT Đức Phổ – Quảng Ngãi
Trường THCS Sa Huỳnh A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn Toán 6 – Thời gian: 90 phút

I. Lí thuyết : ( 3 đ)

Câu 1:

  • a) Nêu thứ tự thực hiện các phép tính của một biểu thức không có dấu ngoặc?
  • b) Áp dụng tính 23  +  25. 4  ?

Câu 2:

  • a) Cho tập hợp X = {x ∈ Rǀ 5 ≤ x ≤9}  nghĩa là gì ? Viết đầy đủ dưới dạng liệt kê ?
  • b) Gọi Y là tập hợp con của X. Hãy viết một tập con Y có 3 phần tử ?

Câu 3:

  • a) Nêu qui tắc bỏ dấu ngoặc khi có dấu trừ đằng trước ?
  • b) Tính nhanh    ( 567 – 345 ) – ( – 45 + 67 )

II. Bài tập : ( 7 đ )

Câu 4: ( 2 đ ) Tìm x biết :

  • a) x + 12 = 5
  • b)   x – 12 = – 15
  • c) ( 2x – 8 ).25 = 26 
  • d) x + ( 123 + 456 ) – ( 23 + 56 ) = 789

Câu 5:  ( 2 đ ) Số sách giáo khoa của  trường em có khoảng từ 300 đến 400 quyển. Nếu xếp thành bó 10 quyển hoặc 15 quyển hoặc 18 quyển đều không thừa quyển  nào. Tính số sách giáo khoa  của trường em?

Câu 6: ( 2 đ ) Vẽ đoạn thẳng MP dài 7 cm. Lấy điểm N thuộc MP sao cho MN = 2 cm. Gọi I là trung điểm của NP. Tính độ dài doạn IP ?

Câu 7: ( 1 đ ) Từ  1  đến  2010  có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ? Nêu cách tìm ?

----------------- HẾT ---------------------

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán - Phòng GD&ĐT Đức Phổ

Hi vọng với bộ đề thi và đáp án chi tiết môn Toán lớp 6 phòng GD&ĐT Đức Phổ trên đây. Sẽ giúp các em có thể ôn tập và chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 6 môn Toán sắp tới của mình đạt kết quả cao nhất. Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả cao!