Xin chào các em! Và hôm nay, đáp án đề thi xin được giới thiệu tới các em đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán mới nhất của trường THCS Vân Hội. Đây là một trong những bộ đề thi kiểm tra học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo dành cho các em học sinh lớp 6 có thể tham khảo. Và so sánh với bài làm của mình một cách tốt nhất. Và đưới đây là đề thi và đáp án của đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán của trường THCS Vân Hội. Năm học 2017-2018 mới nhất hiện nay dành cho các em tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Vân Hội

TRƯỜNG THCS VÂN HỘI

TỔ KHTN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – MÔN TOÁN – LỚP 6

NĂM HỌC 2017 – 2018

( Thời gian làm bài 90 phút không kể phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời em cho là đúng.

Câu 1: Cho tập hợp A = {2;3;5;7}  . Cách viết nào sau đây là sai ?

Câu 2: Tổng  156 + 18 + 3  chia hết cho:

A. 8.     B. 3 .      C. 5.        D. 7.

Câu 3:   Trong các số nguyên âm sau, số nhỏ nhất là :

A. -2009.         B. -2010.        C. -2011.           D. -2012.

Câu 4 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi :

A. MA= MB =AB/2.   B. MA = MB.    C. MA + MB = AB.       D. Tất cả đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính

a) 18 : 32 + 5 . 23

b)  ( -12 ) + 42

c)  53.  25 + 53 .75

d)  Tổng của tất cả các số nguyên x sao cho – 3 < x < 4

Câu 3: (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết

a) 6x   –   36    =    144 : 2

b) (x + 140) : 7 = 33 – 23.3

Câu 4: (2 điểm) Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2; hàng 5; hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết học sinh lớp đó trong khoảng 30 đến 50 em. Tính số HS lớp 6A.

Câu 5: (2,0 điểm)  Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 3cm; OB = 6cm.

a. Điểm A có nằm giữa O và B không? Vì sao?

b. Tính AB?

c. Chứng tỏ điểm A là trung điểm của

Câu 6: ( 1 điểm) Tìm các số tự nhiên a và b biết: a.b = 360 và BCNN(a,b)  = 60.

_______ HẾT ________

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán - Vĩnh Bảo

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Vân Hội

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1 2 3 4
Đáp án C B D A

Mỗi câu đúng được 0,5điểm.

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Hi vọng với đáp án đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán của trường THCS Vân Hội này. Sẽ giúp các em có thể tham khảo cũng như ôn tập một cách tốt nhất để có thể chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 6 môn Toán sắp tới của mình được tốt nhất.