Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy, cao nhất là 28,05 điểm

Theo đó, ngành Luật Kinh tế, thí sinh thuộc trường THPT chuyên, Năng khiếu... khối A00 phải đạt tối thiểu 28,05 điểm mới có cơ hội vào Đại học Luật Hà Nội năm nay.

Điểm trúng tuyển có sự chênh lệch giữa thí sinh thuộc trường THPT chuyên/Năng khiếu với thí sinh thuộc các trường THPT khác. Cụ thể như sau:

[caption id="attachment_12870" align="aligncenter" width="650"]diem-chuan-dai-hoc-h-1.jpg Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Luật Hà Nội theo phương thức xét tuyển học bạ[/caption]

Điểm xét tuyển (ĐXT) dựa vào 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, 11 và 12 được tính theo công thức:

ĐTX = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐBT Môn 3) + ĐƯT (Nếu có)

ĐTB Môn 1 = (ĐTB Môn 1 cả năm lớp 10 + ĐTB Môn 1 cả năm lớp 11 + ĐTB Môn 1 cả năm lớp 12)/3

ĐTB Môn 2 = (ĐTB Môn 2 cả năm lớp 10 + ĐTB Môn 2 cả năm lớp 11 + ĐTB Môn 2 cả năm lớp 12)/3

ĐTB Môn 3 = (ĐTB Môn 3 cả năm lớp 10 + ĐTB Môn 3 cả năm lớp 11 + ĐTB Môn 3 cả năm lớp 12)/3

(ghi chú: ĐTB - Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên).

Năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển tổng chỉ tiêu 2215 cho 4 mã ngành là Luật, Luật Kinh tế, Luật thương mại quốc tế và Ngôn ngữ Anh. Trường Đại học Luật Hà Nội áp dụng 2 phương thức xét tuyển.

Cụ thể, phương thức 1, trường giành 40% chỉ tiêu xét tuyển (theo ngành) dựa trên kết quả hoc tập bậc THPT có học lực loại giỏi cả 3 năm.

20% dành cho học sinh các trường THPT chuyên/năng khiếu cấp tỉnh trở lên: Theo đó, kết quả học tập các trường chuyên/năng khiếu cấp tỉnh trở lên, kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký 8 điểm trở lên. 20% dành cho học sinh các trường THPT: Hạnh kiểm tốt, kết quả học tập lớp 12 của các môn học thuộc tổ hợp trên 8,5; A00; C00: tiếng Anh 8,5.

Phương thức 2, trường dành 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả kỳ THPT quốc gia năm 2019 theo các tổ hợp xác định cụ thể của từng ngành. Trường yêu cầu tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 của thí sinh phải đạt từ 20 điểm trở lên, các tổ hợp khác đạt 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).

Theo Lao động