Trường Đại học Nội Vụ cơ sở Hà Nội công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2019.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển ĐH Nội Vụ cơ sở Hà Nội 2019

Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội trực thuộc bộ Nội Vụ thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 tại trụ sở chính Hà Nội cụ thể như sau:

dai-hoc-noi-vu-ha-noi-1.png

dai-hoc-noi-vu-ha-noi-2.png