Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 2 lớp 12 mới nhất của sở GD&ĐT Bạc Liêu.

Trong đó nội dung bộ đề thi được biên soạn theo dạng trắc nghiệm 04 đáp án lựa chọn với 50 câu. Tổng thời gian làm bài là 90 phút. Và ngay sau đay xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 12 sở GDKHCN Bạc Liêu

Cho điểm A(2;2;3) và hai mặt cầu (S1), (S2) lần lượt có tâm I1(0;2;0), I2(2;3;0) và bán kính R1 = 1, R2 = 2 . Mặt phẳng (P) đi qua A và tiếp xúc với cả hai mặt cầu (S1), (S2) có phương trình tổng quát là ax + by + z + d = 0, trong đó a, b, d là các số thực. Giá trị của biểu thức 4a + b bằng?

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d: (x – 1)/2 = (y + 2)/1 = (z – 1)/1 và các điểm A(2;1;0) và B(-1;0;2), C(1;1;1). Gọi M là điểm nằm trên đường thẳng d sao cho biểu thức T = MA^2 + MB^2 – 3MC^2 đạt giá trị lớn nhất. Giá trị của biểu thức A = a^2 + 2b^2 + c^2 bằng?

Cho (P): y = x^2 + 2 và đường thẳng d: y = mx + 3 với m thuộc R. Giả sử đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm A và B. Gọi S là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường thẳng d và (P). Khi S nhỏ nhất thì giá trị biểu thức P = (xAyA)^2 + (xByB)^2 bằng?

Xem thêm: Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2019