Ngay sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em. Và các bậc phụ huynh một đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1. Đây là bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán của trường Tiểu Học Vĩnh Hy -Năm  2017. Và sau đây là nội dung và đáp án đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán dưới đây.

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 • a. Số liền sau của 99 là …….
 • b. Số liền trước của 80 là…..

Câu 2: Viết các số tròn chục từ 1 đến 10

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

 • a. Điểm A ở trong hình chữ nhật
 • b. Điểm M nằm ở trong hình chữ nhật
 • c. Điểm B nằm ở trong hình chữ nhật
 • d. Điểm N nằm ở ngoài hình chữ nhật

Câu 4: Khoanh vào số lớn nhất: M2

 • a. 20 ; 40 ;   70 ;   10
 • b.  70 ;   50 ;   80 ;    30

Câu 5: Khoanh tròn chữ cái đặt trước kết quả đúng: M2

Em nghỉ 1 tuần lễ và ba ngày. Vậy em nghỉ được:

 • a. 7 ngày
 • b. 8 ngày
 • c. 9 ngày
 • d. 10 ngày

Câu 6: Đặt tính rồi tính

   30 + 40 79 – 69

Câu 7:  Hãy so sánh 56 và 76

Câu 8: Một sợi dây dài 79 cm. Bố cắt đi 50 cm. Sợi dây còn lại là:

 • a. 19cm
 • b. 29cm
 • c. 20cm
 • d. 9cm

Câu 9: Lan có 20 cái kẹo, mẹ cho Lan thêm 20 cái kẹo nữa. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Câu 10: Số hình tam giác có ở hình bên là:

 • A. 3
 • B.4
 • C.5
 • D.6

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

1: 0,5 x 2= 1điểm

 • a. 100
 • b. 79

2: 1 điểm – mỗi số 0,2 điểm

 • 50; 60; 70; 80; 90

3: 1 điểm – mỗi ý 0,25 điểm

 • a. Đ
 • b. S
 • c. S
 • d. Đ

4: 0,5 điểm x2 = 1điểm

 • a. 70
 • b. 80

5: 1 điểm

 • D.10 ngày

6: 1 điểm

Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm

7: 1 điểm    56 < 76

8: 1 điểm – B: 29cm

9: 1 điểm

 • – Lời giải, đáp số: 0,5 điểm
 • – Viết phép tính: 0,5 điểm

10: 1 điểm –

 • C.5