Tham khảo đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Phú Trung năm 2017 gồm có 10 bài cụ thể như sau

Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán 2017 - TH Phú Trung

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng: (M2) 1 điểm

79 – 14 – 2 =

a. 67                         b. 63                     c.53                      d.76

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng: (M2) 1 điểm

15cm + 43cm – 20cm =

a. 18cm               b. 48cm                c. 38cm                 d.68cm

Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất: (M2) 1 điểm

a. 20 ;   40 ;   70 ;   10                          c. 70 ;   50 ;   80 ;    30

b. 90;    20;     60;    40                         d. 20;    10 ;   40 ;    30

Bài 6: Cho các số:45;  36;  63;  50;  68 (M3) 1 điểm

a, Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: .................................................................

b, Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: …….........................................................

Trên đây là đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán của trường tiểu học Phú Trung năm học 2017. Hi vọng với bộ đề thi này sẽ giúp cho các em có thể ôn tập và chuẩn bị tốt kiến thức của mình một cách