Sau đây dapandethi.vn xin được giới thiệu tới các em một bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất năm 2018 của trường Tiểu Học Đức Nghĩa dưới đây. Sau đây xin mời các em và các bậc phụ huynh chúng ta cùng xem chi tiết bộ đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 1 sau đây:

Câu 1:  Số “Ba mươi hai ” viết là: ( 0,5 điểm)

A. 32               B. 22                    C. 23           D. 302

Câu 2 : Số  65  đọc là: ( 0,5 điểm)

A. Năm sáu               B.Năm mươi sáu             C. Sáu lăm            D. Sáu mươi lăm

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - TH Đức Nghĩa