Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 Toán lớp 7. Đây là một trong những bộ đề thi học kỳ 1 lớp 7 của trường THCS Lương Thế Vinh - Hà Nội năm học 2018-2019. Nội dung bộ đề thi  gồm 2 trang với 4 câu trắc nghiệm, 2 câu điền kết quả và 5 câu tự luận. Với tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề.

Ngay sau đây xin mời các em cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Ba đơn vị kinh doanh A, B và C góp vốn theo tỉ lệ 2 : 4 : 6 sau một năm thu được tổng 1 tỉ 800 triệu đồng tiền lãi. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi biết tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.

Cho ΔABC nhọn có AB < AC. Lấy M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MA = ME. (Vẽ đúng hình + ghi GT, KL: 0,5 điểm).

  • a) Chứng minh: ΔMBA = ΔMCE (1 điểm).
  • b) Kẻ AH vuông góc BC tại H. Vẽ tia Bx sao cho ABx nhận tia BC là phân giác. Tia Bx cắt tia AH tại F. Chứng minh: CE = BF (1 điểm).
  • c) Tia Bx cắt tia CE tại K, tia CF cắt tia BE tại I. Chứng minh M, I, K thẳng hàng (0,5 điểm).

Xem thêm: Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 7 trường THCS Mỹ Đình 1 – Hà Nội