Sau đây xin mời các em cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 của phòng GD&ĐT Sơn Dương - Tuyên Quang. Nội dung bộ đề thi gồm 02 trang, đề được biên soạn theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Trong đó nội dung phần trắc nghiệm gồm 06 câu, chiếm 30% tổng số điểm. Nội dung phần tự luận gồm 5 câu, chiếm 70% tổng số điểm. Với thời gian làm bài 90 phút không kể khoảng thời gian phát đề.

Mục đích của bộ đề thi nhằm giúp các em có đề thi tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 môn lớp 7 sắp tới. Và ngay sau đây xin mời các em cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây. Xin mời các em cùng tham khảo.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 7 phòng GD&ĐT Sơn Dương – Tuyên Quang

Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau).

Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy các điểm A và C, trên tia Oy lấy các điểm B và D sao cho OA = OB, RC = OD.

  • a) Chứng minh: AD = BC.
  • b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: ΔEAC = ΔEBD.

Biết y tỉ lệ thuận với x và khi x = -3 thì y = 1. Khi x = 1 thì y bằng?

Xem thêm: Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 7 phòng GD&ĐT Quận 1 – TP. HCM