Trích dẫn Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Lạng Sơn:

+ Cho biểu thức a) Rút gọn P. b) Tìm các giá trị của x để P có giá trị âm.

+ Cho hàm số bậc nhất y = −x + 2 có đồ thị là đường thẳng (d). a) Vẽ đường thẳng (d) trong hệ trục tọa độ Oxy. b) Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng (A): y = (m − 3)x + m + 1 cắt đường thẳng (d) tại điểm có hoành độ bằng 3.

+ Cho đường tròn tâm O, bán kính R = 5 và dây cung BC = 8. Kẻ OM vuông góc BC với M thuộc BC. a) Tính độ dài các đoạn MB, MC và OM. b) Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O;R) cắt đường thẳng OM tại K. Tính độ dài đoạn MK. c) Chứng minh rằng KB là tiếp tuyến của (O;R). d) Đường thẳng OK cắt đường tròn (O;R) tại P, Q (P ở giữa K và M). Chứng minh rằng KM.KO = KP.KQ.