Trích dẫn Đề cuối học kì 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Hà Đông – Hà Nội:

+ Cho hàm số y = 2mx + 3 với m khác 0 có đồ thị là đường thẳng (d) 1) Vẽ đồ thị của hàm số với m = -1. 2) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đồ thị hàm số y = (m – 2)x + 2m – 1.

+ Cho đường tròn (O;R) và điểm M nằm ngoài đường tròn. Từ M kẻ tiếp tuyến ME với đường tròn (O), E là tiếp điểm. Đường thẳng qua E vuông góc với OM tại H cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F. 1) Chứng minh MF là tiếp tuyến của đường tròn (O). 2) Đoạn thẳng MO cắt đường tròn (O) tại I. Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MEF. 3) Kẻ đường kính ED, FK vuông góc với ED tại K. Gọi P là giao điểm của MD với KF và Q là trung điểm của FD. Chứng minh H, P, Q thẳng hàng.

+ Cho các số thực x, y thỏa mãn. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = x2 − 3xy + 12y − y2 + 2011.