Đề cương ôn tập HK2 Toán 12 – THPT Yên Hòa – Hà Nội 2019

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán lớp 12. Đây là một trong những bộ đề cương ôn tập HK2 môn Toán của trường THPT Yên Hòa – Hà Nội năm học 2018-2019.

Nội dung bộ đề cương gồm 48 trang tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm và tự luận tiêu biểu. Đây là tuyển tập những bài toán có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Toán 12 của trường.

Với mục đích của bộ đề cương nhằm giúp các bạn học sinh tự ôn tập lại các kiến thức môn Toán lớp 12 với các chuyên đề: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, số phức, hình giải tích trong không gian Oxyz (phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz) … Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề cương ngay sau đây.

Trích dẫn đề cương ôn tập HK2 Toán 12

Cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x + 6y – 8z + 1 = 0. Xác định bán kính R của mặt cầu (S) và viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu tại M(1;1;1)?

 • A. Bán kính của mặt cầu R = 5, phương trình mặt phẳng (P): 4y + 3z – 7 = 0.
 • B. Bán kính của mặt cầu R = 5, phương trình mặt phẳng (P): 4x + 3z – 7 = 0.
 • C. Bán kính của mặt cầu R = 5, phương trình mặt phẳng (P): 4y + 3z + 7 = 0.
 • D. Bán kính của mặt cầu R = 3, phương trình mặt phẳng (P): 4x + 3y – 7 = 0.

Để tìm nguyên hàm của f(x) = (sinx)^4.(cosx)^5 thì nên:

 • A. Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = cosx.
 • B. Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt u = cosx, dv = (sinx)^4.(cosx)^4dx.
 • C. Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt u = (sinx)^4, dv = (cosx)^5dx.
 • D. Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = sinx.

Kết luận nào sau đây là ĐÚNG?

 • A. Mọi số phức bình phương đều âm.
 • B. 2 số phức có modun bằng nhau thì bằng nhau.
 • C. Hiệu 1 số phức với liên hợp của nó là 1 số thực.
 • D. Tích số phức và liên hợp của nó là số thực.

Xem thêm: Đề cương ôn tập HK2 Toán 12 năm 2018 – THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam