Xin chào các em! Và tiếp tục với chuyên mục chia sẻ tài liệu môn Tiếng Anh ngày hôm nay. Dapandethi xin gửi tới các em bộ tài liệu thuộc chuyên đề 3: Cấu tạo các loại từ trong Tiếng Anh. Chắc hẳn rằng ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn mình là một người học tốt tiếng Anh. Và tự bản thân mình có thể xóa bỏ đi những rào cản Ngữ pháp tiếng Anh phức tạp. Bởi lẽ đó, Dapandethi sẽ giúp các em định hình những bước tiến vững chãi hơn trên chặng đường này. Sau khi xác định được ngữ cảnh thời gian của câu, có được sự hòa hợp chủ vị. Thì sẽ hoàn thiện ngữ pháp câu hơn nếu xác định đúng từ loại cần tìm. Do đó, dưới đây là bộ tài liệu quý báu mà các em đang tìm kiếm.

Xem thêm: Chuyên đề 2: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong Tiếng Anh