Xin chào các em! Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đề thi kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 mới nhất của phòng GD&ĐT Quận Tây Hồ - Hà Nội. Bộ đề thi gồm 5 câu hỏi với thời gian làm bài là 90 phút. Và sau đây là nội dung bộ đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 xin mời các em cùng tham khảo.

Phòng GD và ĐT Quận Tây Hồ
Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2017 – 2018
Môn Toán lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2đ): Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) 3x2 – 26x + 49 = 0

b) 

Bài2 (2đ): Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Lúc 7 giờ, một ca nô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B dài 30km. Ca nô nghỉ tại B 30 phút. Sau đó, ca nô ngược dòng với vận tốc riêng không đổi từ B về đến A lúc 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc dòng nước là 4km/h.

Bài3 (2 đ): Cho parabol (P): y = -x2 và đường thẳng (d): y = -mx + m – 1 (m là tham số)

  • a)Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm A và B phân biệt
  • b) Gọi x1, x2 lần lượt là hoành độ của hai điểm A và B. Tìm các giá trị của m thỏa mãn x12+ x22 = 17

Bài 4 (3,5đ)

Cho tam giác ABC nhọn, Vẽ đường tròn (O) đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F và E, CF cắt BE tại H.

  • a) Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn.
  • b) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHF. Tính số đo cung EHF, diện tích hình quạt IEHF của đường tròn (I) nếu góc BAC = 600, AH = 4cm.
  • c) Gọi AH cắt BC tại D. Chứng minh FH là tia phân giác của góc DFE
  • d) Chứng minh rằng hai tiếp tuyến của (O) tại E, F và AH đồng quy tại một điểm.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a > 0, b > 0 và a2 + b2 = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: S = ab + 2 (a + b)

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội