Phòng GD&ĐT Đầm Dơi vừa tổ chức thi cuối kì 1 lớp 9 môn Hóa học. Và dưới đây là bộ đề thi học kì 1 mới nhất năm học 2017-2018 trường THCS Thanh Tùng. Mời các bạn xem tham khảo bộ đề thi dưới đây nhé.

Phòng GD & ĐT Đầm Dơi

Trường THCS Thanh Tùng

ĐỀ KT HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017 – 2018Môn thi : Hóa học – 9

Thời gian làm bài : 45 phút

 

ĐỀ KT HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi : Hóa học – 9

Thời gian làm bài : 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM : ( 4,0 điểm )

I. HÃY KHOANH TRÒN VÀO CHỮ CÁI ĐẦU CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: ( 3,0 điểm )

Câu 1. Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước ?

A. CaO ;     B. CuO ;        C. Fe­2O3 ;             D. ZnO.

Câu 2. Bazơ nào bị nhiệt phân hủy ?

A. Ba(OH)2 ;    B. Ca(OH)2 ;         C. NaOH ;            D. Cu(OH)2.

Câu 3 : Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với :

A. Au ;    B. Fe ;         C. Ag ;                  D. Cu.

Câu 4 : Có 3 lọ mất nhãn đựng các hóa chất sau : HCl , H2SO, NaOH. Hãy chọn thuốc thử nào sau đây để nhận biết dung dịch trong mỗi lọ ?

A. Dùng quì tím ;

B. Dùng dung dịch BaCl2 ;

C. Dùng quì tím và dung dịch BaCl2 ;

D. Dùng quì tím và dung dịch phenol phtalein .

Câu 5 : Trong các dung dịch sau, chất nào phản được với dung dịch BaCl2 ?

A. AgNO3 ;   B. NaCl ;       C. HNO3 ;     D. HCl.

Câu 6 : Hãy chọn cách sắp xếp theo tính hoạt động hóa học tăng dần (từ trái sang phải) của các nhóm kim loại sau:

A. Al, Zn, Fe, Na, Cu, Ag, Pb ;    B. Ag, Cu, Pb, Fe, Zn, Al, Na ;

C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Na ;   D. Ag, Pb, Cu, Fe, Zn, Al, Na .

II. ĐÁNH DẤU (X) VÀO Ô TRỐNG CHỈ CÂU ĐÚNG HOẶC CÂU SAI: ( 1,0 điểm )

Có những oxit sau: Fe2O3, SO2, CuO, MgO, CO2.

Câu Tính chất hóa học của oxit Đ S
1. Những oxit tác dụng được với dung dịch H2SO4 là: CuO, MgO, Fe2O3;
2. Những oxit tác dụng được với dung dịch NaOH là: Fe2O3, SO2, CO2;
3. Những oxit tác dụng được với dung dịch H2O là: SO2, CO2;
4. Những oxit làm đổi màu quỳ tím ẩm là: SO2,CO, CuO.

B. TỰ LUẬN : ( 6,0 điểm )

Câu 1 : Để điều chế khí SO2( 1,0 điểm )

a) Trong phòng thí nghiệm, người ta cho muối sunfit tác dụng với axit (dung dịch HCl, H2SO4);

b) Trong công nghiệp, người ta đốt quặng pirit sắt (FeS2).

Hãy viết phương trình hóa học cho mỗi trường hợp trên ?

Câu 2 : Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện, nếu có) biểu diễn sự chuyển đổi sau đây : ( 2 điểm )

Câu 3 : Cho 13 g hỗn hợp gồm bột Fe và bột Cu tác dụng với lượng dung dịch H2SO dư, thu được 4,48 lít khí H( đktc ) . ( 3 điểm )

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng hóa học xảy ra ?

b) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại ban đầu ?

c) Tính thể tích của dung dịch H2SO20% (có khối lượng riêng là 1,14 g/ml) cần dùng cho phản ứng trên ?


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA 9

A. TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )

I. HÃY KHOANH TRÒN VÀO CHỮ CÁI ĐẦU CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: ( 3,0 điểm )

Câu Đáp án Biểu điểm
1 A 0,5 điểm
2 D 0,5 điểm
3 B 0,5 điểm
4 C 0,5 điểm
5 A 0,5 điểm
6 B 0,5 điểm

II. ĐÁNH DẤU (X) VÀO Ô TRỐNG CHỈ CÂU ĐÚNG HOẶC CÂU SAI: ( 1,0 điểm )

1. Đ;          2.  S;           3.  Đ;  4.  S.  (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Hi vọng với bộ đề thi này sẽ giúp các em ôn tập cũng như củng cố kiến thức tốt hơn. Để chuẩn bị cho đợt kỳ thi học kỳ 1 sắp tới của mình. Chúc các em đạt kết quả cao nhất trong ky thi săp tới. Và cùng nhau cập nhật nhiều đáp án đề thi cũng như đề thi tại Đáp Án Đề Thi nhé.