Xin chào các em! Hôm nay, Dapandethi.vn Xin được giới thiệu tới các em một bộ đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa Học mới nhất. Năm học 2017-2018 hiện nay, đây là một trong những bộ đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa của Phòng GD&ĐT Tam Đảo - Vĩnh Phúc năm 2017.

Bộ đề thi gồm 2 phần câu hỏi là trắc nghiệm và tự luận với thời gian làm bài là 45 phút không kể thời gian giao đề. Và sau đây là nội dung bộ đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa có đáp án chi tiết dành cho các em học sinh tham khảo. Của phòng GD&ĐT Tam Đảo - Vĩnh Phúc mới nhất hiện nay.

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa - Tam Đảo

UBNN HUYỆN TAM ĐẢO

PHÒNG GD& ĐT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC: 2017 – 2018

Môn: Hóa học 9

Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề).

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn đáp án đúng cho các câu sau

Câu 1. Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit?

A. SO3.    B. BaO.    C. Na2O.       D. Fe3O4.

Câu 2. Dãy các chất nào sau đây đều là muối trung hòa?

A. HCl, H2SO4. B. NaOH, KOH. C. NaCl, NaHCO3.    D. NH4Cl, K2CO3.

Câu 3. Để nhận biết hai dung dịch HCl và H2SO4 đựng trong hai lọ mất nhãn, có thể dùng

A. K2SO4 .    B. Ba(OH)2.    C. NaCl.         D. NaNO3.

Câu 4. Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch?

A. NaCl và AgNO3.    B. NaOH và K2CO3.

C. Na2SO4 và BaCl2.   D. Na2CO3 và H3PO4.

Câu 5. Kim loại vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Cu.    B. Fe.        C. Al.           D. Mg.

Câu 6. Nhôm hoạt động hoá học mạnh hơn sắt, vì

A. Al, Fe đều không phản ứng với HNO3 đặc nguội.

B. Al có phản ứng với dung dịch kiềm.

C. Nhôm đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối sắt.

D. Chỉ có sắt bị nam châm hút.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 1 ( 2,5 điểm). Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau?

Câu 2 (1,5 điểm). Có 3 lọ đựng các dung dịch bị mất nhãn sau: NaCl, Na2SO4, NaOH. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hoá học (nếu có)..

Câu 3 (3,0 điểm). Cho 30 gam hỗn hợp hai kim loại sắt và đồng tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau  khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A, dung dịch B và 6,72 lít khí H2 (ở đktc).

  1. a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
  2. b) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
  3. c) Cô cạn dung dịch B được m gam muối khan. Tìm giá trị của m.

Biết: Fe = 56; Al = 27; Na = 23; Cu = 64, H = 1; Cl = 35,5.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa - Phòng GD&ĐT Đức Tuệ

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa - Tam Đảo

Hi vọng với bộ đề thi và đáp án chi tiết học kì 1 lớp 9 môn Hóa này. Sẽ giúp cho các em học sinh tham khảo và ôn tập một cách tốt nhất. Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả cao trong kì thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa sắp tới của mình.