Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 – THPT Thị xã Quảng Trị

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 mới nhất của trường THPT Thị Xã Quảng Trị.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Kỳ kiểm tra được diễn ra vào tiết thứ 71 theo phân phối chương trình chuẩn môn Toán 12. Trong đó nội dung kiểm tra thuộc chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 THPT Thị xã Quảng Trị gồm 02 phần

  • Phần 1: Trắc nghiệm A, B, C hay D gồm 20 câu.
  • Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết gồm 05 câu, đây đều là những câu hỏi mang tính chất phân loại học sinh khá – giỏi, do đó việc không cho sẵn đáp án nhằm loại bỏ tính “may mắn”.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III – GIẢI TÍCH 12

Chủ đề
Chuẩn kiến thức kĩ năng
Nhận biết Thông
hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dụng
cao
Số câu Điểm
1. Nguyên hàm. 1 1 1 0 3 1,2
2. Phương pháp nguyên hàm. 1 1 1 1 4 1,6
3. Tích phân. 2 2 1 1 6 2,4
4. Ứng dụng tích phân (quảng đường, vận tốc, gia tốc). 0 0 1 0 1 0,4
5. Phương pháp tích phân. 1 2 1 1 5 2,0
6. Ứng dụng tích phân tính diện tích 1 1 1 1 4 1,6
7. Ứng dụng tích phân tính thể tích 1 1 0 0 2 0,8
Số câu 7 8 6 4 25
Điểm 2,8 3,2 2,4 1,6 10

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 trường Bến Tre – Vĩnh Phúc