Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 trường Bến Tre – Vĩnh Phúc

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 của trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc năm học 2018-2019.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề kiểm tra được biên soạn nhằm kiểm tra chủ đề kiến thức nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. Trong đó nội dung bộ đề với mã đề 126 gồm 03 trang với 25 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm. Tổng thời gian làm bài là 45 phút không kể thờ gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3

Vòm cửa lớn của một trung tâm văn hoá có dạng hình Parabol. Người ta dự định lắp cửa kính cường lực cho vòm cửa này. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào biết rằng vòm cửa cao 8m và rộng 8m (như hình vẽ).

Một ôtô đang chạy thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ôtô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -12t + 24 (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ôtô còn di chuyển bao nhiêu mét?

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên [1;+∞) thỏa mãn f(1) = 1 và f'(x) = 3x^2 + 2x – 5 trên [1;+∞). Tìm số nguyên dương lớn nhất m sao cho min f(x) ≥ m với mọi x thuộc [3;10] với mọi hàm số y = f(x) thỏa điều kiện đề bài.

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương