Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12. Đây là bộ đề thi học kỳ 1 lớp 12 của sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2018-2019 mới nhất hiện nay. Nội dung bộ đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan. Với tổng thời gian làm bài dành cho học sinh là 45 phút.

Trong đó nội dung đề tập trung chủ yếu vào các câu hỏi Tiếng Anh 12 mang tính trọng tâm. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết 24 mã đề ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Tiếng Anh 12 sở GD&ĐT Quảng Nam

The cowboy fell off his horse. He had been wounded by an arrow.

 • A. The cowboy wounded by an arrow had fallen off his horse.
 • B. The cowboy wounded by an arrow fell off his horse.
 • C. The cowboy fallen off his horse had been wounded by an arrow.
 • D. The cowboy falling off his horse had been wounded by an arrow.

The best title for the passage could be __________.

 • A. Nineteenth – the Century of Reform.
 • B. A Flight for Change.
 • C. American Education in the Beginning of the 19th Century.
 • D. The Beginnings of Reform in American Education.

“Remember to lock the door before going to school,” my sister said.

 • A. My sister wanted me to lock the door before going to school.
 • B. My sister told me to lock the door before going to school.
 • C. My sister advised me to lock the door before going to school.
 • D. My sister reminded me to lock the door before going to school.

Xem thêm: Đáp án đề thi HK1 Tiếng Anh 12 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên