Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi học kỳ 1 Tiếng Anh lớp 12. Đây là bộ đề thi học kỳ 1 lớp 12 của trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên. Nội dung bộ đề thi đề gồm 40 câu trắc nghiệm. Với tổng thời gian làm bài là 50 phút không kể thời gian phát đề.

Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết các mã đề ngay sau đây. Hi vọng với bộ đáp án đề thi này sẽ giúp các bạn tham khảo cũng như ôn tập làm quen với cấu trúc đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12.

Trích dẫn đề thi HK1 Tiếng Anh 12 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

Which sentence best expresses the main idea of the second paragraph?

 • A. Parents do not talk much about sadness with their sons.
 • B. Researchers have studied the conversations of children and their parents.
 • C. Study at Emory University can help to explain the differences between communication styles of boys and girls.
 • D. An Emory University found that parents talk more with their daughters than with their sons.

Which of the following statements can be inferred from the second paragraph?

 • A. Boys don’t like to be with their parents as much as girls do.
 • B. A recent study found that parents talk differently to their sons and daughters.
 • C. Parents don’t enjoy talking with their sons as much as with their daughters.
 • D. Girls have more practice discussing sadness than boys do.

Which of the following statements can be inferred from the first paragraph?

 • A. Women talk more in some situations, men talk more in others.
 • B. Men and women have different styles of talking, which may begin in childhood.
 • C. According to Deborah Tannen, the belief that women talk more is partly right but most wrong and oversimplified.
 • D. Men are more sociable than women.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Anh Sở GDĐT Vĩnh Long 2018