Đáp án đề thi học kỳ 1 Hóa học 11 sở GD&ĐT Quảng Nam 2019

Sau đây Đáp Án Đề Thi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi học kỳ 1 Hóa học lớp 11. Đây là một trong những bộ đề thi học kỳ 1 lớp 11 của sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2018-2019 mới nhất hiện nay. Nội dung bộ đề thi được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Trong đó nội dung phần trắc nghiệm gồm 15 câu, chiếm 3 điểm. Nội dung phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 3 điểm. Bộ đề thi với mục đích nhằm hỗ trợ các em học sinh khối 11 trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 Hóa học 11. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

  Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Hóa học 11 sở GD&ĐT Quảng Nam

  Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch Y chứa 8m gam muối và x mol một chất khí duy nhất là N2O. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, kết thúc thí nghiệm có 25,84 gam NaOH đã phản ứng. Giá trị của x gần nhất với?

  Một cái ao dùng để nuôi thủy sản chứa 5000 m3 nước có pH = 4,2. Trước khi nuôi, người ta làm tăng độ pH trong ao lên 7,0 bằng cách hòa m gam vôi sống (nguyên chất) vào nước trong ao. Tính giá trị m.

  Bảng dưới đây ghi lại kết quả quan sát khi nhỏ dung dịch Ca(OH)2 vào các ống nghiệm (1), (2), (3), đun nóng đựng một trong các dung dịch NaNO3, (NH4)2CO3, K3PO4 không theo thứ tự. Các ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt chứa dung dịch của chất nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

  Xem thêm: Đáp án đề thi kì 1 lớp 11 môn Hóa – THPT Chuyên Lương Thế Vinh