Đáp án đề thi kì 1 lớp 11 môn Hóa – THPT Chuyên Lương Thế Vinh

Xin chào các em! Hôm nay, Dapandethi.vn xin giới thiệu tới các em một bộ đề thi và đáp án môn Hóa Học học kì 1 lớp 11. Đây là một trong những bộ đáp án đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh năm học 2017-2018 mới nhất hiện nay. Và dưới đây là nội dung bộ đề thi học kì 1 lớp 11  môn Hóa có đáp án chi tiết dành cho các em học sinh tham khảo chi tiết.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa – THPT chuyên Lương Thế Vinh

  Câu 7: Chọn mệnh đề đúng:

  • A. Thành phần của supephotphat đơn chỉ chứa Ca(H2PO4)2.
  • B. Độ dinh dưỡng của phân urê là cao nhất trong các loại phân đạm.
  • C. Nên bón đồng thời hỗn hợp vôi sống và đạm amoni cho đất chua.
  • D. Phân N-P-K là loại phân phức hợp, có thể bón trong mọi thời kì sinh trưởng của cây.

  Câu 8: X là hỗn hợp các muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2 trong đó O chiếm 55,68% về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 75 gam muối X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc kết tủa thu được đem nung trong điều kiện không có không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

  • A. 28,02
  • B. 18,68
  • C. 31,44
  • D. 12,88

  Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa THPT Giao Thủy B – Nam Định 2017

  Đáp án đề thi kì 1 lớp 11 môn Hóa THPT Chuyên Lương Thế Vinh 2017