Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em và các bậc phụ huynh bộ đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 4. Đây là bộ đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 4 của trường Tiểu học Chương Dương. Nội dung bộ đề kiểm tra với mục đích ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Và sau đây xin mời các em và các bậc phụ huynh cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHƯƠNG DƯƠNG
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 4 NĂM 2017 – 2018
MÔN: TOÁN
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Trong số 98 765 412, chữ số thuộc hàng chục triệu, lớp triệu là:

 • a. 9
 • b.  8
 • c.  7
 • d. 6

Câu 2:  Khối lượng con gà nặng:

 • a. 2 tạ
 • b.  2 yến
 • c.  2 kg
 • d. 2 g

Câu 3:  Hình bên có mấy góc tù:

 • a. 2 góc tù
 • b. 3 góc tù
 • c. 4 góc tù
 • d. Không có góc tù nào

Câu 4: Kết quả của phép tính 97 × 11 là:

 • a. 967
 • b.  679
 • c.  1067
 • d. 1076

Câu 5: Trong các số: 27; 150; 1278; 1265. Số chia hết cho cả 5 và 2 là:

 • a. 27
 • b.  150
 • c.  1278
 • d. 1265

Câu 6:  Mùa xuân năm 1010, nhà Lý dời đô ra Thăng Long. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

 • a. VIII
 • b.  IX
 • c.  X
 • d. XI

Câu 7: a) Cho hình tứ giác ABCD sau:

 • Viết 1 cặp cạnh song song:………………………………….
 • Viết 1 cặp cạnh vuông góc:……………………………….

b) Viết: Mười sáu nghìn năm trăm hai mươi bảy đề-ca-gam:…………………

c) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 giờ 15 phút = ……………… phút

Câu 8: Đặt tính rồi tính

 • a) 407 × 215
 • b) 3888 : 24

Câu 9: Tính giá trị biểu thức: 6542 + 2130 x 24

Câu 10: Tổng diện tích hai mảnh đất là 120 m2Mảnh đất thứ nhất có diện tích lớn hơn mảnh đất thứ hai là 20 m2. Tính:

 • a. Tính diện tích mỗi mảnh đất.
 • b. Người ta lấy 1/5 diện tích mảnh đất thứ hai trồng rau. Tính diện tích mảnh đất trồng rau.

Câu 11: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 25 x 165 x 4

——– HẾT ———-

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Xem thêm: Kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 4 giữa kì 1 năm học 2018-2019