Đáp án đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 Đoàn Thượng – Hải Dương

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra hình học lớp 12 chương 3. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12. Nội dung bộ đề kiểm tra nhằm tổng kết lại chủ đề kiến thức phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz và kiểm tra khả năng tiếp thu bài của học sinh.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Trong đó nội dung bộ đề thi với mã đề 221 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 30 câu hỏi và bài toán.Tổng thời gian làm bài là 45 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các ban cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết các mã đề 221, 222, 223, 224, 225, 226 ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 Đoàn Thượng – Hải Dương

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 1)^2 + (y – 2)^2 + (z – 3)^2 = 16 và các điểm A(1;0;2), B(−1;2;2). Gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm A, B sao cho thiết diện của (P) với mặt cầu (S) có diện tích nhỏ nhất. Khi viết phương trình (P) dưới dạng (P): ax + by + cz + 3 = 0. Tính T = a + b + c.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A (a;0;0), B (0;b;0), C (0;0;c) với a, b, c dương thỏa mãn a + b + c = 4. Biết rằng khi a, b, c thay đổi thì tâm I mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC thuộc mặt phẳng (P) cố định. Tính khoảng cách d từ M (1;1;-1) tới mặt phẳng (P).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 1)^2 + (y – 1)^2 + (z + 2)^2 = 4 và điểm A(1;1;-1). Ba mặt phẳng thay đổi đi qua A và đôi một vuông góc với nhau, cắt mặt cầu (S) theo ba giao tuyến là các đường tròn (C1), (C2), (C3). Tính tổng diện tích của ba hình tròn (C1), (C2), (C3).

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 trường Cây Dương – Kiên Giang