Đáp án đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 trường Cây Dương – Kiên Giang

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra Hình học 12 chương 3. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Toán – Hình học. Của trường THPT Cây Dương – Kiên Giang.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề kiểm tra với mã đề 123 gồm 03 trang. Với 25 câu hỏi và bài tập dạng trắc nghiệm. Tổng thời gian làm bài là 45 phút (1 tiết). Với mục đích nhằm kiểm tra định kỳ chủ đề kiến thức phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 trường Cây Dương – Kiên Giang

Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1;2;4), B(3;0;0) và C(0;4;0). Tính thể tích V của tứ diện OABC, với O là gốc tọa độ.

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x^2 + (y – 2)^2 + (z + 3)^2 = 6. Mệnh đề nào dưới đây sai?

  • A. Mặt phẳng (Oxz) cắt mặt cầu (S).
  • B. Mặt phẳng (Oyz) đi qua tâm của mặt cầu (S).
  • C. Mặt phẳng (Oxy) cắt mặt cầu (S).
  • D. Gốc tọa độ O nằm bên ngoài mặt cầu (S).

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm I (−2;4;0) và M (0;1;1). Mặt cầu nhận I làm tâm và đi qua điểm M có phương trình là?

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 – THPT Thị xã Quảng Trị