Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Vật Lý lớp 12 THPT Hải Lăng 2019

Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 mới nhất của trường THPT Hải Lăng 2019.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 12 với 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Tổng thời gian làm bài là 45 phút (1 tiết). Đây là bộ đề kiểm tra 1 tiết dành cho ban cơ bản của trường. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 12

Câu 1: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với hai khe Young, người ta đo được khoảng vân là 2mm. Biết
khoảng cách từ hai khe đến màn là 80cm, bước sóng của anh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,4μm. Khoảng cách giữa hai
khe Young là

 • A. 0,1mm
 • B. 0,16mm
 • C. 1mm
 • D. 1,6mm

Câu 2: Cho ba ánh sáng đơn sắc vàng, lục, cam. Các đơn sắc xếp theo chiều bước sóng tăng dần là

 • A. vàng, cam, lục.
 • B. cam, vàng, lục.
 • C. lục, vàng, cam.
 • D. lục, cam, vàng.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng
kể?

 • A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên theo một tần số chung.
 • B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện.
 • C. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
 • D. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm.

Câu 4: Mạch dao động điện từ tự do có tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Năng lượng điện từ biến thiên với tần số 2f.
 • B. Năng lượng điện trường biến thiên với tần số 2f.
 • C. Năng lượng điện trường cực đại bằng với năng lượng từ trường cực đại.
 • D. Năng lượng từ trường biến thiên với tần số 2f.

Câu 5: Hiện tượng nào sau đây không thể hiện bản chất sóng của ánh sáng?

 • A. huỳnh quang.
 • B. tán sắc
 • C. giao thoa.
 • D. nhiễu xạ.

Xem thêm: Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 – THPT Trấn Biên – Đồng Nai 2019