Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 – THPT Trấn Biên – Đồng Nai 2019

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra hình học lớp 12. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiế lớp 12 hình học chương 3. Của trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai năm học 2018-2019.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề kiểm tra với mã đề 357 gồm 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan. Trong đó nội dung bộ đề kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz. Và tổng thời gian làm bài là 45 phút ( 1 tiết). Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 THPT Trấn Biên – Đồng Nai

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x – 2y + 4z – 19 = 0, điểm M (4;-3;8). Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MA với mặt cầu (S) trong đó A là tiếp điểm. Gọi I là tâm của mặt cầu (S), diện tích của tam giác MAI bằng?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (α): 6x – 3y – 2z – 6 = 0. Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Mặt phẳng (α) chứa điểm A(1,2,-3).
  • B. Mặt phẳng (α) cắt ba trục Ox, Oy, Oz.
  • C. Khoảng cách từ O đến (α) bằng 3/4.
  • D. Một vectơ pháp tuyến của (α) là n(-6,3,2).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (2018;-1;-2019). Hình chiếu vuông góc của điểm M trên trục Oz có tọa độ?

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 bài số 1 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương