Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường Tân Hiệp – Kiên Giang

Tiêp theo hôm nay xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 12. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 hình học chương 3 mới nhất của trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang năm học 2018-2019.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề kiểm tra nhằm kiểm tra chủ đề kiến thức phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz (Hình học giải tích không gian). Trong đó nội dung bộ đề với mã đề 101 gồm 02 trang. Và đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán (từ câu 61 đến câu 85). Ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có tọa độ các điểm A(1;1;1), B(2;0;2), C(-1;-1;0), D(0;3;4). Trên các cạnh AB, AC, AD lần lượt lấy các điểm B’, C’, D′ sao cho AB/AB’ + AC/AC’ + AD/AD’ = 4 và tứ diện AB’C’D′ có thể tích nhỏ nhất. Phương trình mặt phẳng (B’C’D′) là?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua điểm A(2;3;0) và vuông góc với mặt phẳng (P): x + 3y – z + 5 = 0.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(2;-1;6), B(-3;-1;-4), C(5;-1;0) và D(1;2;1). Tính thể tích của tứ diện ABCD?

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 trường Nguyễn Thị Minh Khai – Bình Thuận