Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 trường Nguyễn Thị Minh Khai – Bình Thuận

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 Giải tích chương 4. Của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – Bình Thuận năm học 2018-2019.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết thuộc chủ đề số phức, đề gồm 16 câu trắc nghiệm khách quan và 02 câu tự luận. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết phần trắc nghiệm sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4

Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện |z|^2 + 5z + 5z¯ = 0 là?

  • A. Đường tròn tâm I(5;0); R = 25.
  • B. Đường tròn tâm I(-5;0); R = 5.
  • C. Đường tròn tâm I(-5;0); R = 0.
  • D. Đường tròn tâm I(5;0); R = 5.

Trên mặt phẳng Oxy, gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn hai nghiệm của phương trình z^2 – 2z + 17 = 0. Diện tích tam giác OAB bằng?

Cho số phức z = 3 – i. Điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức w = i.z trên mặt phẳng tọa độ?

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương