Đề thi thử THPT QG môn Anh 2019 – THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

Sau đây xin mời các em cùng tham khảo bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2019. Của trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1 ngay sau đây. Bộ đề thi gồm có 4 trang với tổng thời gian làm bài là 60 phút. Và sau đây xin mời các em cùng tham khảo nội dung bộ đề thi kèm lời giải chi tiết sau đây!

Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 – THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

Question 3: – “Do you mind if I take a seat?” – “ …… ”

  • A.No I mind
  • B. No, do as you pleas
  • C. Yes, do as you please
  • D. Yes, I don’t mind

Question 4: Jenny: “I think higher living standard is one of the reason that many people want to be a city dweller.” Mark: “….”

  • A.Why not?
  • B. I couldn’t agree more
  • C. It’s nice of you to say so
  • D. That’s quite all right

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG 2018 môn Anh – THPT Chuyên Đại học sư phạm Hà Nội lần 4