Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 – THCS Phan Đình Giót

Sau đây xin mời các em cùng tham khảo bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2018-2019 của trường THCS Phan Đình Giót. Nội dung bộ đề kiểm tra gồm 4 câu hỏi tự luận với tổng thời gian làm bài là 90 phút. Sau đây xin mời các em cùng tham khảo bộ đề kiểm tra giữa kì lớp 9 môn Toán sau đây!

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 – THCS Phan Đình Giót

  • a) Chứng minh rằng AB.AN = AD.AM
  • b) Cho AD = 3cm, AB = 4cm. Tính DM? Tính góc AMN
  • c) Chứng minh: CD.CB = AC3/MN
  • d) Gọi E là trung điểm của MC, kẻ CH ⊥ DB tại H. Cho EB cắt CH tại K. Chứng minh: K là trung điểm của CH.

Bài viết nên xem

Bài Liên Quan