Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 12 THPT Trấn Biên – Đồng Nai 2019

Sau đây Thư Viện Đề Thi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 12. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 của trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai năm học 2018-2019 mới nhất hiện nay.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bọ đề kiểm tra được biên soạn với mã đề 003 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán. Với tổng thời gian làm bài là 45 phút (1 tiết). Trong đó nội dung bộ đề thi được biên soạn với nội dung kiến thức thuộc chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng (Giải tích 12 chương 3).

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 12

Cho hàm số y = ax^2 + bx + c có đồ thị là parabol như hình vẽ bên. Tính diện tích phần tô đậm.

Công do một lực biến thiên F(x) tác động vào một vật và gây ra sự dịch chuyển từ x = a đến x = b được tính bởi A = ∫F(x)dx cận từ a đến b. Công sinh ra khi một lực F(x) = √(2x – 1) tác động vào một vật thể làm vật này di chuyển từ x = 1 đến x = 5 có độ lớn bằng?

Cho F và f là các hàm số liên tục sao cho F'(x) = f(x) với mọi x, thì ∫f(x)dx cận từ a đến b bằng?

Xem thêm: Đề kiểm tra Toán 12 bài số 5 THPT Quang Trung – Hà Nội 2019