Sau đây chúng ta cùng tham khảo bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 chương 1 chương trình Giải Tích 12. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải Tích 12.

Bộ đề thi với mã đề 261 và được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Nội dung bộ đề thi gồm 4 trang với 25 câu hỏi và bài toán. Với mục đích nhằm kiểm tra lại kiến thức chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số mà học sinh vừa học xong.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (Hàm số)

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây sai?

  • A. Đồ thị hàm số có tiệm đường tiệm cận ngang y = -2019.
  • B. Đồ thị hàm số có tiệm đường tiệm cận đứng x = 1.
  • C. Đồ thị hàm số có tiệm đường tiệm cận ngang y = 1.
  • D. Hàm số đạt cực tiểu tại x0 = 0.

Cho hàm số y = (x – 2)(x^2 + 1) có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A. (C) cắt trục hoành tại hai điểm.
  • B. (C) cắt trục hoành tại một điểm.
  • C. (C) không cắt trục hoành.
  • D. (C) cắt trục hoành tại ba điểm.

Một vật chuyển động theo quy luật S = -2/3.t^3 + 8t^2 với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động, S (mét) là quảng đường vật đi được trong khoảng thời giann đó. Trong khoảng 10 giây, vận tốc lớn nhất của vật là?

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 – THPT chuyên Lê Khiết – Quãng Ngãi