Đề khảo sát lần 2 Toán 11 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề KSCL Toán lớp 11 lần 2. Đây là bộ đề thi KSCL lớp 11 của trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh. Nội dung bộ đề thi có mã 114 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan. Với tổng thời gian làm bài là 90 phút. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề khảo sát lần 2 Toán 11 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Trong các mênh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.
  • B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
  • C. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
  • D. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.

Xem thêm: Đáp án đề thi HK1 Toán 11 trường THPT Quỳnh Thọ – Thái Bình