Đáp án đề thi kì 1 lớp 8 môn Sử – THCS Bình Châu năm 2017

Xin chào các em! Tiếp theo dapandethi xin được giới thiệu tới các em một bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch Sử mới nhất hiện nay với nhiều câu hỏi hấp dẫn. Bộ đề thi gồm 4 câu hỏi tự luận chi tiết, đây là bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Sử của trường THCS Bình Châu năm học 2017-2018. Và dưới đây là nội dung bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Sử có đáp án chi tiết dành cho các em học sinh tham khảo cũng như ôn tập một cách tốt nhất.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch Sử – THCS Bình Châu năm 2017

Câu1: (3 điểm) Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

Câu 2:(4 điểm) Trình bày tình hình nước Mĩ trong những năm 1929-1939?

Câu 3:(2 điểm) Nhận xét về tình hình nước Mĩ sau khi thực hiện “ Chính sách mới ” của tổng thống Ph. Ru-dơ-ven?

Câu 4:(1điểmNguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì giống và khác nhau?

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 8 môn GDCD – THCS Đồng Tiến năm 2017 có đáp án

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch Sử – THCS Bình Châu năm 2017

Câu 1:( 3 điểm)   Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để :

  • Đã đánh đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.(0.75 đ)
  • Xóa bỏ mọi trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản.(0.75 đ)
  • Giải quyết được một phần vấn đề ruộng đất cho nông dân. (0.75 điểm)
  • Vì vậy cách mạng tư sản Pháp được coi là cuộc cách mạng triệt để nhất.0.75đ)

Câu 2: (4 điểm) Tình hình nước Mĩ trong những năm 1929-1939:

  • Cuối tháng 10/1929 nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng chưa từng thấy, nền kinh tế ,tài chính bị chấn động dữ dội. ()
  • Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm 2 lần so với năm 1929. Hàng chục triệu người thất nghiệp ()
  • Các mâu thuẫn xã hội diễn ra gay gắt , các cuộc biểu tình, tuần hành diễn ra sôi nổi trong cả nước ()
  • Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, tổng thống Mĩ Ph. Ru- dơ- ven đã đưa ra “Chính sách mới ” bao gồm các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp ngân hàng, giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi phát triển các ngành kinh tế, tài  chính và đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. ()

Câu 3: ( 2 điểm) Nhận xét tình hình nước Mĩ sau khi áp dụng “Chính sách mới ”của tổng thống Ph. Ru-dơ-ven:

Với các biện pháp và chính sách kịp thời của tổng thống Ru-dơ- ven đã giải quyết những khó khăn của nền kinh tế,của người lao động trong thời điểm đó. Nhờ đó đã giúp  cho nước Mĩ dần dần thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, duy trì được chế độ dân chủ tư sản.()

Câu4: (1 điểm) Những điểm giống và khác nhau về nguyên nhân bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai: ( )

  • Giống nhau: cả hai cuộc chiến tranh đều nhằm giải quyết mâu thuẩn giữa các nước đế quốc về vấn đề phân chia thị trường và thuộc địa. (0.5đ)
  • Khác nhau: Chiến tranh thế giới thứ hai còn nhằm giải quyết mâu thuẩn giữa các nước đế quốc với Liên Xô – Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới (0.5đ)

Bài Liên Quan