Ngay sau đây dapandethi xin mời các em và các bậc phụ huynh cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 2 lớp 2 hay và hữu ích dành cho các em học sinh ôn tập.

Và dưới đây xin mời các em và các bậc phụ huynh cùng tham khảo nội dung bộ đề thi. Và đáp án chi tiết của bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán dưới đây.

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN – LỚP 2

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Khoanh vào đáp án

1.  Số 456  được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là: ( 1 điểm)

 • a. 400 + 60 + 5
 • b. 400 + 50 + 6
 • c.  500 + 40

2 : Chọn dấu >,<,= điền vào ô trống cho phù hợp: (1 điểm)

631…..642                             372….299

3: Kết quả đúng của phép nhân : 3 x 9 là : 1 điểm

 • a. 25
 • b. 26
 • c. 27

4 : Kết quả của phép tính : 256 – 144 là (1 điểm )

 • a. 112
 • b. 113
 • c. 114

5 : Số  liền trước của 100 là : ( 1 điểm )

 • a. 97
 • b. 98
 • c. 99

6: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?  ( 1điểm)

 • a. 12 giờ 2 phút
 • b. 10 giờ 10 phút
 • c. 11 giờ 10 phút

II. TỰ LUẬN ( 4 điểm )

7 : Đặt tính rồi tính : (1 điểm )

 • a. 27 + 35
 • b. 503 + 304

8: (1 điểm)  Cho hình tứ giác như hình vẽ

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

9: (1,5 điểm)  Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5 m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét ?

10 : Mảnh vải màu xanh dài 20 cm. Mảnh vải màu đỏ dài 3dm. Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu xăng – ti mét ?

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 HK II

TT ĐÁP ÁN ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM

 

Câu 1 b 1 điểm
Câu 2 Điền đúng mỗi dấu 0,5 điểm 1điểm
Câu 3 c 1 điểm
Câu 4 a 1 điểm
Câu 5 c 1 điểm
Câu 6 b 1 điểm
II.TỰ LUẬN Câu 7 Đặt tính và tình đúng mỗi PT 0,5 điểm 1 điểm
Câu 8 Đúng lời giải 0,25điểm, phép tính 0,5điểm, đáp số 0,25điểm. 1 điểm
Câu 9 Đúng lời giải 0,5điểm, phép tính , đáp số 1điểm 1,5  điểm
Câu 10 Kết quả 50 cm 0,5 điểm