Đáp án tham khảo đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Anh 2020

Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em về bộ đề thi minh hoạt môn Anh tốt nghiệp THPT 2020. Cũng như đáp án tham khảo đề thi minh họa môn Anh tốt nghiệp THPT 2020 mới nhất dưới đây.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Anh 2020

Đề thi minh họa môn Anh tốt nghiệp THPT 2020

Đáp án đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Anh 2020

1. A 2. C 3. A 4. A 5. A 6. C 7. C 8. B 9. A 10. B
11.C 12. B 13. D 14. A 15. C 16. C 17. A 18. D 19. B 20. B
21. A 22. A 23. C 24. C 25. A 26. C 27. D 28. A 29. A 30. B
31. D 32.  B 33. A 34. D 35. C 36. A 37. A 38.  D 39. A 40. A
41. A 42. C 43. A 44. D 45. B 46. D 47. C 48. D 49. D 50. A