Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý – THPT Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh

Sau đây, dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý. Đây là một trong những bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2019 của trường THPT Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh năm học 2018-2019.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề thi thử với mã đề 001 tổng thời gian làm bài là 50 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi thử môn Lý THPT Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh

Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” có đoạn: cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha. “Thanh” và “trầm” ở đây nói đến đặc trưng nào của âm?

  • A. Âm sắc.
  • B. Cường độ âm.
  • C. Độ to.
  • D. Độ cao.

Cho đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua mạch cùng pha khi?

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5μm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai phía so với vân sáng trung tâm là?

Xem thêm: Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý – THPT Ngô Quyền – Hải Phòng