Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia Hóa trường Thanh Chương 1 – Nghệ An lần 1

Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng với Dapandethi tham khảo nội dung bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa. Đây là một trong những bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2019 mới nhất của trường THPT Thanh Chương 1 – Nghệ An lần 1.

Nội dung bộ đề thi đề có mã 132 gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm. Với tổng thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề. Trong đó nội dung bộ đề được biên soạn bám sát đề minh họa Hóa học 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi thử và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia Hóa học 2019 trường Thanh Chương 1

Tiến hành các thí nghiệm sau:

 • (a) Đốt Mg trong oxi.
 • (b) Để vật bằng gang trong không khí ẩm.
 • (c) Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch FeSO4.
 • (d) Quấn sợi dây đồng và sợi dây nhôm rồi nhúng vào dung dịch NaCl.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa học là?

Thực hiện thí nghiệm theo thứ tự:

 • Cho vài giọt phenolphtalein vào 3 ống nghiệm chứa nước được đánh số thứ tự.
 • Cho vào ống nghiệm thứ nhất 1 mẩu Na nhỏ.
 • Cho vào ống nghiệm thứ hai 1 mẩu Mg.
 • Cho vào ống nghiệm thứ ba một mẩu nhôm (nhôm lá).

Để yên một thời gian rồi lần lượt đun nóng các ống nghiệm. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Sau khi đun nóng, có 2 ống nghiệm chuyển sang màu hồng
 • B. Chỉ có ống nghiệm thứ nhất dung dịch có màu hồng sau khi đun nóng.
 • C. Trước khi đun nóng, không có ống nghiệm nào có màu hồng.
 • D. Ống nghiệm thứ 3 trước khi đun nóng không có hiện tượng gì, sau khi đun nóng dung dịch chuyển màu hồng.

Xem thêm: Đáp án đề thi thử môn Hoá 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lần 1