Hôm nay, dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 2 lớp 12 mới nhất của trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP.HCM.

Nội dung bộ đề thi với mã đề 152 được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Trong đó nội dung phần trắc nghiệm gồm 24 câu, chiếm 60% tổng số điểm bài thi. Và nội dung phần tự luận gồm 6 câu, chiếm 40% tổng số điểm bài thi. Tổng thời gian làm bài là 50 phút không kể thời gian phát đề.

Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi HK2 Sinh học 12 THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tiến hóa nhỏ?

 • A. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.
 • B. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành loài mới.
 • C. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của loài gốc để hình thành các nhóm phân loại
 • trên loài.
 • D. Tiến hóa nhỏ có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.

 Căn cứ vào những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu và các hóa thạch điển hình, người ta chia lịch sử sự sống thành các đại địa chất chính lần lượt là:

 • A. Đại Thái cổ – Đại Nguyên sinh – Đại Trung sinh – Đại Tân sinh.
 • B. Đại Thái cổ – Đại Cổ sinh – Đại Trung sinh.
 • C. Đại Thái cổ – Đại Trung sinh – Đại Cổ sinh – Đại Tân sinh.
 • D. Đại Thái cổ – Đại Nguyên sinh – Đại Cổ sinh – Đại Trung sinh – Đại Tân sinh.

Theo quan niệm hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên yếu tố nào sau đây:

 • A. Kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.
 • B. Nhiễm sắc thể, từ đó cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
 • C. Alen và làm thay đổi tần số alen không theo một chiều hướng xác định.
 • D. Kiểu gen và gián tiếp làm kiểu hình thay đổi.