Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 10. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 2 lớp 10 của trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP.HCM năm học 2018-2019.

Nội dung bộ đề thi được biên soạn theo dạng đề tự luận. Trong đó nội dung bộ đề gồm 3 câu với tổng thời gian làm bài là 45 phút. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi HK2 Hóa học 10 THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Hòa tan hoàn toàn 16,85 gam hỗn hợp gồm Al, Cu trong V ml dung dịch H2SO4 10M (đặc, nóng) thu được 9,52 lít khí SO2 (điều kiện chuẩn) là sản phẩm khử duy nhất.

  • a) Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.
  • b) Tính V biết H2SO4 đã dùng dư 10% so với lượng cần thiết.

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi tiến hành các thí nghiệm sau:

  • a) Để dung dịch axit sunfuhiđric tiếp xúc với không khí một thời gian dài.
  • b) Dẫn khí SO2 vào dung dịch nước brom.
  • c) Cho kẽm (Zn) tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch trong các lọ mất nhãn sau (viết các phương trình hóa học đã xảy ra): K2S, Na2SO4, KBr, Ba(NO3)2.

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 10 – THPT Đa Phúc – có đáp án