Đáp án đề thi HK1 Toán 11 trường THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

Sau đây dapandethi xin được chia sẻ đến các bạn nội dung bộ đề thi HK1 Toán 11. Đây là bộ đề thi học kỳ 1 lớp 11 của trường THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Nội dung bộ đề thi có mã đề chính thức T11-01 gồm 02 trang. Trong đó nội dung bộ đề được biên soạn theo hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận theo tỉ lệ điểm 4 – 6. Nội dung phần trắc nghiệm gồm 20 câu và phần tự luận gồm 3 câu. Tổng thời gian để học sinh hoàn thành bài thi là 90 phút. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết các mã đề T11-01, T11-02, T11-03, T11-04.

  Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11 trường THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

  Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Mệnh đề nào sau đây SAI?

  • A. Có đường thẳng b ⊂ (P) để b và a chéo nhau.
  • B. Có đường thẳng b ⊂ (P) để b song song với a.
  • C. Có đường thẳng b ⊂ (P) để b và a cắt nhau.
  • D. (P) và đường thẳng a không có điểm chung.

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB // CD và AB > CD.

  • a) Nêu (không cần giải thích) giao tuyến của các cặp mặt phẳng: (SAB) và (SCD), (SAD) và (SBC).
  • b) Giả sử AB = 3CD. Gọi M là trung điểm của đoạn SD. Hãy xác định điểm H là giao điểm của đường thẳng SA với mặt phẳng (MBC) và tính tỉ số SA/SH.

  Xem thêm: Đáp án đề thi HK1 Toán 11 sở GD và ĐT Quảng Nam 2019