Đáp án đề KSCL Vật lý 11 lần 1 – trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh 2019

Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi KSCL lớp 11. Đây là một trong những bộ đề KSCL Vật Lý 11 của trường HTPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh năm học 2018-2019 mới nhất hiện nay. Nội dung bộ đề thi với mã đề 132, đề gồm 03 trang với 40 câu trắc nghiệm. Tổng thời gian làm bài là 50 phút không kể thời gian phát đề.

Mục đích của kỳ thi nhằm giúp giáo viên bộ môn Vật lý nắm rõ chất lượng học tập môn Vật lý 11. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề KSCL Vật lý 11 lần 1- THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân dung dịch

  • A. axit có anốt làm làm bằng kim loại.
  • B. muối của kim loại có anốt làm bằng kim loại khác.
  • C. muối của kim loại có anốt làm bằng kim loại đó.
  • D. muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại.

Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Nếu A nhiễm điện dương thì kết luận nào sau đây là đúng?

  • A. B, D nhiễm điện âm; C nhiễm điện dương.
  • B. B nhiễm điện âm; C, D nhiễm điện dương.
  • C. B, D nhiễm điện dương; C nhiễm điện âm.
  • D. B, C nhiễm điện âm; D nhiễm điện dương.

Xem thêm: Đáp án đề KSCL Toán 11 lần 1 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh 2019

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài viết nên xem

Thẻ tìm kiếm:

Bài Liên Quan